تقویم و مناسبت ها
ساعت
بخش نامه ها و مقررات

بخش نامه ها و آيين نامه ها:

   دانلود : آئين_نامه_قانون_بازار_غير_متشكل_پولي.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : قانون_بهبود_مستمر_محيط.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : قانون_معادن.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : استفساريه.pdf           حجم فایل 19 KB

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد